رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه قاچاق سوخت در برخی استانهای کشور به صفر رسیده است، از برگزاری جلساتی برای توقف و جلوگیری از قاچاق طلا در نیمه دوم سال گذشته خبر داد.

فداحسین مالکی در گفتگو با مهر با اشاره به قاچاق طلا در کشور در نیمه دوم سال گذشته گفت: با تدابیر اتخاذ شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق طلا متوقف شد و از بین رفت.

500 هزار کد معاملاتی فعال در بورس رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با بیان اینکه هم‌اکنون 6.5 میلیون کد مالیاتی فعال برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است، گفت: با راه‌اندازی معاملات آنلاین کارآیی و نقدشوندگی بازار نیز به تناسب افزایش سهامداران تقویت شده است. صالح‌آبادی تأکید کرد: پیش از این 200 یا 3

نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تعطیلی کارگاههای مربوطه در یکی از استانهای کشور در این زمینه تصریح کرد: جلساتی در این استان برای توقف و جلوگیری از قاچاق طلا برگزار شده است.

سبت به خرید و فروش سهم اقدام کنند، از سال 90 معاملات آنلاین ایجاد شد تا سهامداران خود تصمیم بگیرند. وی با اشاره به اینکه کشف قیمت سهام شرکت‌ها هم‌اکنون برآیند افراد بی‌شماری است که به صورت آنلاین خرید و فروش می‌کنند، افزود: با این وضعیت سهامداران حساسیت بیشتری نسبت به اطلاعات شرکت‌ها نشان می‌دهند.

وی، طلا را یکی از کالاهای استراتژیک در کشور دانست و تصریح کرد: در نیمه دوم سال گذشته برخی کالاهای ضروری مانند طلا از کشور به صورت قاچاق خارج می شد که جلوی آن را گرفتیم.

ه 45 هزار مگاوات که نزدیک 15 هزار مگاوات برای ایجاد سرمایش و نیز برای رفاه خانوارها مصرف شده است، تب وی با اشاره به اینکه تنها اقدام بورس درخواست شفافیت اطلاعات شرکت‌هاست، گفت: برخی مواقع که شرکت‌ها اطلاعات را به موقع نمی‌دهند نماد آنها متوقف می‌شود و تنها گزارش‌های حسابرسی شده شرکت‌هاست که به شفاف

مالکی همچنین یکی دیگر از کالاهایی که از برخی استانهای کشور به صورت قاچاق خارج می شد را سوخت عنوان کرد و افزود: قاچاق سوخت در برخی استان های مرزی کشور مهار شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: روزانه 3 میلیون لیتر قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان انجام می شد که از بین رفته و به صفر رسیده است و هم اکنون خروج سوخت از این استان به صورت قانونی انجام می شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه قاچاق سوخت در برخی استانهای کشور به صفر رسیده است، از برگزاری جلساتی برای توقف و جلوگیری از قاچاق طلا در نیمه دوم سال گذشته خبر داد.

فداحسین مالکی در گفتگو با مهر با اشاره به قاچاق طلا در کشور در نیمه دوم سال گذشته گفت: با تدابیر اتخاذ شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق طلا متوقف شد و از بین رفت.

500 هزار کد معاملاتی فعال در بورس رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با بیان اینکه هم‌اکنون 6.5 میلیون کد مالیاتی فعال برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است، گفت: با راه‌اندازی معاملات آنلاین کارآیی و نقدشوندگی بازار نیز به تناسب افزایش سهامداران تقویت شده است. صالح‌آبادی تأکید کرد: پیش از این 200 یا 3

نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تعطیلی کارگاههای مربوطه در یکی از استانهای کشور در این زمینه تصریح کرد: جلساتی در این استان برای توقف و جلوگیری از قاچاق طلا برگزار شده است.

سبت به خرید و فروش سهم اقدام کنند، از سال 90 معاملات آنلاین ایجاد شد تا سهامداران خود تصمیم بگیرند. وی با اشاره به اینکه کشف قیمت سهام شرکت‌ها هم‌اکنون برآیند افراد بی‌شماری است که به صورت آنلاین خرید و فروش می‌کنند، افزود: با این وضعیت سهامداران حساسیت بیشتری نسبت به اطلاعات شرکت‌ها نشان می‌دهند.

وی، طلا را یکی از کالاهای استراتژیک در کشور دانست و تصریح کرد: در نیمه دوم سال گذشته برخی کالاهای ضروری مانند طلا از کشور به صورت قاچاق خارج می شد که جلوی آن را گرفتیم.

ه 45 هزار مگاوات که نزدیک 15 هزار مگاوات برای ایجاد سرمایش و نیز برای رفاه خانوارها مصرف شده است، تب وی با اشاره به اینکه تنها اقدام بورس درخواست شفافیت اطلاعات شرکت‌هاست، گفت: برخی مواقع که شرکت‌ها اطلاعات را به موقع نمی‌دهند نماد آنها متوقف می‌شود و تنها گزارش‌های حسابرسی شده شرکت‌هاست که به شفاف

مالکی همچنین یکی دیگر از کالاهایی که از برخی استانهای کشور به صورت قاچاق خارج می شد را سوخت عنوان کرد و افزود: قاچاق سوخت در برخی استان های مرزی کشور مهار شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: روزانه 3 میلیون لیتر قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان انجام می شد که از بین رفته و به صفر رسیده است و هم اکنون خروج سوخت از این استان به صورت قانونی انجام می شود.
ساعت : 10:25 pm | نویسنده : admin | مطلب بعدی
Page : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15